§85 – Specialiseret Neuropædagogisk støtte

Specialiseret Neuropædagogisk Team - §85 efter Serviceloven.

Teamet indgår som led i den sammenhængende indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, med behov for støtte og hjælp i eget hjem, bosiddende i Slagelse Kommune. Teamet er specialiseret til at varetage § 85 støtten til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade. Det betyder at teamets opgaver varetages af neuropædagogisk uddannede pædagoger, med specifik neurofaglig viden, viden om følgevirkninger og pædagogiske interventionsmuligheder.

§ 85 støtten er individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ønsker og behov. Borgeren står således centralt i samarbejdet med den neuropædagogisk uddannede pædagog.

Målet for støtten er at optimere borgerens livs- og læringsforudsætninger sådan at borgeren kan leve et liv på egne betingelser. Der arbejdes med ”hjælp til selvhjælp” i forhold til helt konkrete opgaver fx økonomi, indkøb, struktur, lægebesøg og sociale kontakter. Sideløbende hermed er der særlig fokus på identitet og følelsesmæssige udfordringer. Målet er, at borgeren bliver i stand til at kunne bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

§ 85 støtten indgår som led i den helhedsorienterede og tværsektorielle indsats, der koordineres af kommunens hjerneskadekoordinator.

§ 85 støtte ydes til borgere med behov for socialpædagogisk bistand. Støtten bevilges af Slagelse Kommunes Myndighedsafdeling i Center for Handicap & Psykiatri.

For yderligere information, se folder:

Siden er sidst opdateret 14. juli 2023