9. og 10. klasse på CSU

Vi tilbyder folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Dette sikrer, at eleven er rustet til at komme videre i uddannelsessystemet efter eksamen hos os.

Undervisningen sker på små hold (ca. 10 elever) og er differentieret, så den tager hensyn til evt. udfordringer og funktionsnedsættelser, den enkelte elev måtte have. Der er altid to lærere i klassen.

Psykoedukation er en vigtig del af undervisningen. Her lærer den enkelte elev om egne udfordringer og lærer at tackle dem hensigtsmæssigt. Målet er, at barriererne for fortsat udvikling nedbrydes eller mindskes, og at eleven bliver mere selvsikker, bliver klogere på sig selv og får øget selvværd.

Vi inddrager de hjælpemidler, der er relevante for, at den enkelte elev kan deltage i undervisningen, fx læse-skriveteknologi.

9. og 10. klasse på CSU er for unge mennesker, der fx:

  • Ikke har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse
  • Har en funktionsnedsættelse i form af autisme-spektrumsforstyrrelser, ADHD, ordblindhed, psykiske vanskeligheder, angst mv.
  • Har haft svært ved at tilpasse sig i den ordinære folkeskole
  • Har behov for at arbejde med personlige udfordringer, fx i form af social angst

Betaling:
Der kræves henvisning og betaling fra jobcenteret eller andet.

Vores foldere kan du finde her:

 

 

Siden er sidst opdateret 9. juni 2022