9. og 10. klasse på CSU

Unge med særlige udfordringer har på CSU mulighed for at tage folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Deltagelse kræver henvisning.

Undervisningen sker på små hold (maks. 10 elever) og er differentieret, så den tager hensyn til evt. udfordringer og funktionsnedsættelser, den enkelte elev måtte have. Der er altid to lærere i klassen.

Psykoedukation er en vigtig del af undervisningen. Her lærer den enkelte elev om egne udfordringer og lærer at tackle dem hensigtsmæssigt. Målet er, at barriererne for fortsat udvikling nedbrydes eller mindskes, og at eleven bliver mere selvsikker, bliver klogere på sig selv og får øget selvværd.

Vi inddrager de hjælpemidler, der er relevante for, at den enkelte elev kan deltage i undervisningen, f.eks. læse-skriveteknologi.

9. og 10. klasse på CSU er for unge mennesker, der f.eks.:

  • Ikke har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse
  • Har en funktionsnedsættelse i form af autisme-spektrumsforstyrrelser, ADHD, ordblindhed, psykiske vanskeligheder, angst eller andet.
  • Har haft svært ved at passe ind i den ordinære folkeskole
  • Har behov for at arbejde med personlige udfordringer, f.eks. i form af social angst

Betaling:
Der kræves henvisning og betaling fra jobcenteret eller andet.

 

 

Siden er sidst opdateret 14. juli 2023