Arbejdsliv

CSU-Arbejdsliv tilbyder afklaring af arbejdsevne for borgere, der er udenfor eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet grundet følger efter:

  • Hjerneskade

  • Hjernerystelse
  • Psykiske lidelser

  • Stressbelastning

  • Belastet livssituation

Det faglige fundament er en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i neurofaglig viden.

Forløbene har en pædagogisk dimension, idet fokus er, via samtaler og praktik, at indsamle viden om borgers liv, hvilket omfatter en løbende fælles udforskning af borgerens deltagelsesbetingelser, som implicerer muligheden for udviklende og kvalificerende erfaringer.

Forløbene afsluttes med en ’funktionsbeskrivelse’, som er en grundig tværfaglig analyse af borgerens deltagelsesbetingelser i og på tværs af arbejds-, familie- og fritidsliv. Funktionsbeskrivelsen anvendes som dokument, når sagen skal fremlægges for rehabiliteringsteamet.

CSU-Arbejdsliv er et betalingstilbud, og henvendelse sker via sagsbehandler på jobcentret.

Jobcenter Slagelse har en forhandlet abonnementsaftale og kan henvise indenfor rammerne af denne.

For mere information om CSU-Arbejdsliv henvises til vores: