Arbejdsrehabilitering

Hjernens Hus tilbyder afklaring af arbejdsevne for borgere med følger efter skader i hjernen.

  • I afklaringsforløb

  • I ressourceforløb

  • På sygedagpenge

  • På kontanthjælp

  • I jobafklaringsforløb

  • På uddannelsesydelse

Det faglige fundament, er en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i neurofaglig viden. Fokus er via samtaler og praktik, at indsamle viden om borgers liv, for i samarbejde med borger, at opnå størst mulig bæredygtighed i balancen mellem arbejdsliv og øvrig livsførelse.

Forløbet afsluttes med grundig rapport - funktionsbeskrivelse – der sendes til borger og sagsbehandler. Funktionsbeskrivelsen anvendes som dokument, når sagen skal fremlægges for rehabiliteringsteamet.

Hjernens Hus er et betalingstilbud, og henvendelse sker via sagsbehandler på jobcentret.

Siden er sidst opdateret 6. januar 2020