Hjernens Hus

Et tilbud til dig som er mellem 18 og 65 og har en erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskader kan være hjerneblødning, hjerneblodprop, hjernetumor, kranietraume eller hjernerystelse samt andre neurorelaterede sygdomme.

Indhold

Med vores neurofaglige viden som fundament og i samarbejde med dit jobcenter, afklarer vi din funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Afklaringen sker gennem virksomhedspraktik og jobforberedende aktiviteter i Hjernens Hus i Slagelse.

I Hjernens Hus fokuserer vi på dine ønsker til fremtidig beskæftigelse, dine ressourcer, dine barrierer og eventuelle skånehensyn.

Når afklaringsforløbet er slut udarbejder din konsulent i Hjernens Hus en funktionsbeskrivelse, der forholder sig til din arbejdsevne og evt. de skånehensyn, som er forudsætning for at du kan have et bæredygtigt arbejdsforhold. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af de tests, samtaler, observationer og praktikforløb du har indgået i i dit forløb i Hjernens Hus. Funktionsbeskrivelsen indgår når der skal træffes beslutning om dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Kom igang

Vi tager udgangspunkt i, at du magter og ønsker at være aktivt handlende og medansvarlig for dit næste skridt i livet.

Forløbet kan starte når jobcenteret vurderer at du er klar til at blive afklaret. Kontakt derfor din sagsbehandler i jobcenteret og bed om en afklaring.

Du kan læse mere om tilbuddet i vores pjece om Hjernens Hus.

Hvis du har spørgsmål, eller brug for mere information, er du meget velkommen til at kontakte os.