Testcenter CSU-Slagelse

Neuropsykologisk testning og undersøgelse af kognitive kompetencer hos borgere med neurologiske problemstillinger

Neurologisk Testcenter på CSU-Slagelse tilbyder: 

Undersøgelse: kognitive ressourcer

Det er en arbejdsmarkedsrettet undersøgelse af kognitive ressourcer.

Pris 10.000 kr.

Undersøgelsen har til formål at udrede det kognitive funktionsniveaus indvirkning på arbejdsevnen, herunder:

 • opmærksomhed     
 • koncentration     
 • hukommelse og evne til at lære nyt
 • overblik og planlægning
 • problemløsningsevne og tænkning
 • sproglige evner
 • udholdenhed/energiforvaltning og forekomst af invaliderende træthed
 • mental robusthed
 • Screening for psykisk lidelse som depression og PTSD
 • Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
 • Personens muligheder for at udnytte egne evner

Med udgangspunkt i tests og samtaler vurderes borgerens funktionsniveau. Undersøgelsen følges op af skriftlige og mundtlige anbefalinger til videre foranstaltning i forhold til borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarked, og eller uddannelse.

Testbatteriet kan ses nedenfor.

BPA

BPA består af neuropsykologisk undersøgelse samt en praksisdel som indeholder observation/vurdering af ADL funktioner og hvordan borgeren agerer i praksis.
Praksisdelen foregår i borgers eget hjem.

Pris 14.250 kr. + kørsel i forbindelse med test i borgers eget hjem.

Kørsel beregnes med timepris + kørseltakst.

 

Andre ønsker

Andre ønsker til tests/udredninger eller f.eks. supervision kan aftales.

Følgende tests kan inddrages

 • Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS-IV (omfattende kognitiv test og intelligensundersøgelse).

 • Montreal Cognitive Assessment, MoCA (kortere kognitiv test).

 • Behavioural Rating Inventory of Executive Function for voksne, BRIEF-V (vurdering af eksekutive funktioner hos voksne).

 • D2-test (test af koncentrationsevne og opmærksomhed).

 • Rivermead Behavioural Memory (hukommelsestest).

 • Multidimensional Fatigue Inventory 20, MFI20 (træthedstest).

 • Harvard Trauma Questionnaire, HTQ (PTSD-test).

 • Major Depression Inventory, MDI (depressionstest).

 • Forekomst af smerter (11-punkts-test).

 • Assessment of Motor and Process Skills, AMPS (test af funktionsniveau i ADL-aktiviteter).

 • Trail Making Test A og B (tests af psykomotorisk tempo og opmærksomhed).

 • Rey-Osterrieth Compex Figure Test (test af visuospatiale evner, opmærksomhed og hukommelse).

 • Fatigue Severity Scale 7, FSS-7 (træthedstest).

 • Communication Activities og Daily Living, CADL 2 (undersøger kommunikation i simulerede praktiske hverdagssituationer).

Medarbejdere I testcentret

 • Neuropsykolog

 • Logopæder med neurofaglig viden  

 • Ergoterapeut med neurofaglig viden

 • Neurofaglig konsulent med særligt fokus på det beskæftigelsesrettede

Yderligere information

En bestilling af testcentrets ydelser skal indeholde et kort oplæg om årsagen til undersøgelsen, samt sagsakter.

Henvendelse vedr. bestilling af ydelser sker til Karen Sørensen. Kontaktinformationer kan findes her på siden.

Siden er sidst opdateret 23. marts 2017