Ungdomsuddannelse

Her kan du læse om CSU-Slagelses tilbud til unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Vores tilbud om ungdomsuddannelser er for unge op til 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Vores tilbud er delt op i fire hovedgrupper, som du kan læse mere om på deres egne dele af hjemmesiden, men her følger en kort introduktion. 

STU-Erhverv

STU-Erhverv er for dig der gerne vil have en uddannelse, samt tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, eventuelt på beskyttede vilkår, såsom fleks- og skånejob.

Uddannelsen på STU-Erhverv har en almen del, som er fælles for alle. Herudover kan du vælge i mellem en række linjer, som fokuserer på forskellige fag, færdigheder og interesser.

Gennem en kombination af praktik og undervisning bliver du bragt tættere på arbejdsmarkedet og rustet til at kunne klare dig selv.

STU-Ungdom

STU-Ungdom er for unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, unge udviklingshæmmede, unge med fysiske og psykiske handicaps med videre.

Forløbet på STU-Ungdom vil styrke dine personlige, sociale og faglige kompetencer til en aktiv og meningsfuld tilværelse.

ASK

ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation. ASK er en fælles betegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, når talen ikke er tilstrækkelig.

ASK-linjen er for unge med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen, unge med særlige kommunikative behov, unge uden eller med meget lidt verbalt sprog.

Klub

Klubben er et tilbud for de unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse på CSU-Slagelse. Klubben kan også bruges af unge der ikke er tilknyttet en STU på CSU-Slagelse.

 

Du kan læse mere om målgrupperne for vores tilbud i vores tilbudskatalog, som kan findes under fanen 'Fagpersonale' i navigationsmenuen eller på siden 'Kan jeg komme på STU?', som du finder i navigationsmenuen.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Ungdomsuddannelsernes leder, eller vores vejledere.

Siden er sidst opdateret 27. juli 2015