CSU-Arbejdsliv

CSU-Arbejdsliv arbejder rehabiliterende med afklaring af arbejdsevne for borgere, der er udenfor eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet grundet følger efter:

  • Hjerneskade
  • Hjernerystelse
  • Psykiske lidelser
  • Stressbelastning
  • Belastede livssituationer

Det rehabiliterende arbejde understøttes af neurofaglig, pædagogisk, ergo- og fysioterapeutisk viden, og der samarbejdes ofte på tværs af relevante faggrupper.

Forløbene har til formål at udforske og udvikle borgernes muligheder for meningsfuld deltagelse såvel i arbejdslivet som i hverdags- og samfundslivet i øvrigt. Der trækkes på forskellige terapeutiske og pædagogiske tilgange, metoder og værktøjer for at nå dette mål.

CSU-Arbejdsliv prioriterer et godt og konstruktivt samarbejde med både borgere, pårørende, andre fagpersoner og sagsbehandlere. Vi indhenter anonym feedback fra borgere og sagsbehandlere ved afslutning af vores forløb for at kunne udvikle kvaliteten heraf.

Funktionsbeskrivelse
Forløbene afsluttes med en funktionsbeskrivelse, som er en grundig tværfaglig analyse af borgerens muligheder for meningsfuld deltagelse i og på tværs af arbejds-, hverdags-, og samfundslivet. Funktionsbeskrivelsen har til formål at kvalificere rehabiliteringsteamets beslutningsgrundlag.

Henvisning
Jobcenter Slagelse har en abonnementsaftale og kan henvise indenfor rammerne af denne. For andre kommuner er CSU-Slagelse et betalingstilbud. Henvendelse sker via sagsbehandler på Jobcentret.

Mere information
For yderligere information om CSU-Arbejdsliv henvises til: