Hjernerystelse

Tilbud til personer med følger efter hjernerystelse

Målgruppe
Målgruppen er personer med følger efter hjernerystelse. Ved hjernerystelse kan der opstå skader på nervebanerne og i støttevævet, hvilket påvirker de kemiske systemer og blodgennemstrømningen i hjernen. Ofte kan disse forandringer ikke påvises ved skanning eller neurologisk undersøgelse.

Omkring 25.000 personer rammes hvert år af hjernerystelse. De fleste kommer sig efter få dage eller uger. En gruppe på ca. 10 % af hjernerystelsesramte personer oplever dog langvarige gener og kan have brug for en målrettet rehabiliteringsindsats for at opnå fremgang.

Personer der ikke umiddelbart kommer sig, har gener som fx hovedpine, svimmelhed, træthed, søvnproblemer, følsomhed for lys og lyd, tinnitus, hukommelsesproblemer, kvalme. Ligeledes oplever mange koncentrationsproblemer, opmærksomhedsbesvær og mental udtrætning. En del oplever desuden stress, angst og depression. Mange får i en periode svært ved at fastholde fuld tilknytning til arbejdsplads og uddannelse, og hverdags- og familielivet opleves som en udfordring.

CSU-Slagelse
CSU-Slagelse er et kommunikationscenter/center for specialundervisning for voksne beliggende i Slagelse Kommune, som betjener Slagelse samt flere omkringliggende kommuner.

CSU-Slagelse tilbyder bl.a. udredning og specialiseret undervisning til personer med syn-, høre-, kommunikations- og kognitive vanskeligheder. 

Teamet der varetager tilbud til personer med følger efter hjernerystelse består af specialiserede fagpersoner: mindfulnessinstruktør, kognitiv terapeut, neurofaglig konsulent, ergoterapeut, fysioterapeut, synskonsulent, neurooptometrist, logopæd, søvnvejleder og konsulent med særlig viden om arbejdsrehabilitering. Der er desuden tilknyttet neuropsykolog til teamet i forhold til faglig sparring.

Indhold og varighed af tilbuddet
CSU-Slagelse tilbyder et forløb, hvor udgangspunktet er personens udfordringer og vanskeligheder som er klarlagt ud fra interview og testning.

Forløbet består af en forundersøgelse, specifik udredning og testning, intervention og en afsluttende evaluering med skriftlig tilbagemelding til den hjernerystelsesramte og bestiller.

Forløbets formål:

  • At kunne håndtere hjernerystelsens følger bedst muligt
  • At øge forudsætninger for at kunne genoptage/fastholde/påbegynde job eller uddannelse
  • At kunne håndtere hverdagslivet bedst muligt

Forud for samtalen er lægepapirer tilgået CSU-Slagelse.

Forløbet indledes med forundersøgelse, hvor pårørende er velkomne til at deltage, herunder journallæsning, samtale og testning. Herefter vurderer et tværfagligt team personens motivation og muligheder for helbredsmæssige forbedringer gennem et forløb.

Forløbet tilrettelægges individuelt. Indsatserne består af psykoedukation, fysioterapeutisk forløb, mindfulness og kognitiv terapi, energihåndteringssamtaler samt gradueret genoptræning og undervisning ifht. syn/lys, lydfølsomhed/tinitus, søvn og beskæftigelsesrettet indsats. Forløbet afsluttes med skriftlig evaluering.

Forløbets længde varer gennemsnitligt 6 måneder.

Kontakt os for aftale om forløb og pris.

Vores foldere kan du finde her:

Åben rådgivning om hjernerystelse:

Ring og tal med en fagperson fra Forløb for personer med følger efter hjernerystelse på tlf. nr. 58 57 57 30, mandag mellem kl. 10.00 - 11.00

Se kort vedrørende åben rådgivning:

Åben rådgivning om hjernerystelse (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023