Hjernerystelse

Informationsvideo til personer ramt af hjernerystelse inden for de sidste tre måneder

Videoen er udarbejdet af Hjernerystelsesteamet på CSU-Slagelse og indeholder information om; den rystede hjerne, gradvis tilbagevendelse til hverdags- og arbejdsliv samt information om, hvad man kan gøre, hvis symptomerne ikke forsvinder.

 

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, kan I kontakte vores åbne rådgivning, som har telefontid hver mandag fra kl. 10-11 på tlf. 58 57 57 30.

Åben rådgivning om hjernerystelse

Ring og tal med en fagperson fra hjernerystelsesteamet på tlf. nr. 58 57 57 30, mandag mellem kl. 10.00 - 11.00

Tilbud til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse

Hjernerystelsesforløbet henvender sig til hjernerystelsesramte og deres pårørende. Forløbet skal bevilges af din kommune f.eks. jobcentret eller via forsikringsselskab.

Forløbet starter med en forundersøgelse indeholdende samtale og testning. Herefter klarlægges hvilke indsatser og hvornår disse skal startes. Forløbet varer gennemsnitligt 6 måneder. Fremmødetiden er variende og individuelt aftalt i det omfang det kan lade sig gøre. Dette aftales med forløbskoordinator og den enkelte fagperson der er ansvarlig for den pågældende indsats. Man er typisk i gang med én indsats ad gangen.

Ved afslutning gennemføres samtale om det samlede forløb og testning. Der udarbejdes en evalueringsrapport.

Kort om indsatserne

Psykoeduaktion vedrørende oplysning om hjernerystelses, symptomer og mekanismer

Beskæftigelselsrettede samtaler: Fokus på beskæftigelse, enten i form af tilbagevenden til nuværende arbejdsplads eller samtaler omkring fremtidens muligheder. Der er også mulighed for kontakt med evt. arbejdsplads.

Synsundersøgelse og evt. synstræning på hold.

Informationsmøde vedr. lydfølsomhed og/eller tinnitus. Der er mulighed for individuelt forløb hvis det opleves relevant.

Mindfulnes med kognitiv terapeutisk tilgang. Dette foregår på hold.

Samtaler/vejledning omkring energiforvaltning

Samtaler/vejledning omkring søvn

Fysioterapeutisk forløb

Smertehåndtering

Siden er sidst opdateret 29. november 2023