Hjernerystelse

Når hjernerystelsen ikke går over

CSU-Slagelse tilbyder et helhedsorienteret forløb, hvor borgerens problemstillinger bliver behandlet med afsæt i de udfordringer, som borgeren oplever værende mest vigtige.

Forløbet består af interview og test samt interventionsforløb, bestående af psykoedukation, mindfulness og kognitiv terapi, energihåndteringssamtaler samt gradueret genoptræning og undervisning ifht. syn/lys, lyd og søvn. Forløbet afsluttes med skriftlig rapport.

Kontakt os for aftale om forløb og pris.

Åben rådgivning om hjernerystelse:

Ring og tal med en fagperson fra Forløb for personer med følger efter hjernerystelse på tlf. nr. 58 57 57 30