Hjerneskadekoordinator

Målgruppe

Voksne, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

Det drejer sig om personer, som har følger efter:

 • blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • hovedtraume efter ulykke
 • iltmangel, infektion eller godartede svulster

Hjerneskadekoordinatoren kan

 • være med til at skabe sammenhæng mellem sygehus og Slagelse Kommune.
 • hjælpe til med at koordinere et sammenhængende rehabiliteringsforløb, der sikrer samarbejdet mellem de fagpersoner, der er involveret. Det kan være fx være hjemmehjælp, fysio- og ergoterapeut, sagsbehandler, talepædagog eller handicaprådgiver. Koordinatoren kontakter de relevante fagpersoner og koordinerer indsatsen.
 • orientere om de tilbud, der findes også efter endt rehabilitering.

Målet med hjerneskadekoordinatorens arbejde er at skabe gennemskuelighed og tryghed for den ramte og de pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet.

Vil du vide mere

Hjerneskadekoordinator for
voksne 18-64 år

 • Signe Egede Petersson
  CSU Slagelse
  Rosenkildevej 88 B
  4200 Slagelse
  e-mail senie@slagelse.dk
  Tlf. 58 57 57 20 /  24 95 81 36

Hjerneskadekoordinator for ældre 65+

 • Lena Fisker Larsen
  CSU Slagelse
  Rosenkildevej 88 B
  4200 Slagelse
  e-mail lelaa@slagelse.dk 
  Tlf. 58 57 72 52 / 24 92 01 44

Folder:

         
Linkes:

      
Kontaktoplysninger til hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler og visitationen:

 

Siden er sidst opdateret 20. september 2018