APD

APD/CAPD er en sjældent forekommende forstyrrelse i høresystemet, som bevirker, at hjernens høreområde ofte ikke forstår, hvad ørerne hører.

Dette påvirker typisk en persons evne til at høre i støj på trods af normale eller næsten normale høreprøver. Forstyrrelsen diagnosticeres via en række psykoakustiske tests på specialiserede sygehusafdelinger rundt om i Danmark.

De påvirkede elementer kan ofte trænes ved lytteøvelser og/eller afhjælpes delvist ved hjælp af tekniske hjælpemidler til brug i særligt lyttekrævende situationer.

Du kan få hjælp rådgivning og undervisning af vores hørekonsulenter, som indledningsvist foretager en udredning af dine oplevede problemer og behov og vurderer derefter, hvordan du bedst kan hjælpes.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere informationer eller vil aftale tid med en af vores hørekonsulenter, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan hente folder her: Foldere og info. materiale