APD

APD/CAPD er en sjældent forekommende forstyrrelse i høresystemet, som bevirker, at hjernens høreområde ofte ikke forstår, hvad ørerne hører.

Dette påvirker typisk en persons evne til at høre i støj på trods af normale eller næsten normal høreprøver. Forstyrrelsen diagnosticeres via en række psykoakustiske tests på specialiserede sygehusafdelinger rundt om i Danmark.

De påvirkede elementer kan ofte trænes ved lytteøvelser og/eller afhjælpes delvist ved hjælp af tekniske hjælpemidler til brug i særligt lyttekrævende situationer.

Du kan få hjælp rådgivning og undervisning af vores hørekonsulenterAPDkonsulent, som indledningsvist foretager en udredning af dine problemergener, behov og vanskeligheder og vurderer derefter, hvordan du bedst kan hjælpes.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere informationer eller vil aftale tid med en af vores hørekonsulenter, er du velkommen til at kontakte os.

Auditive processeringsvanskeligheder (pdf - nyt vindue)