Erhverv og uddannelse

Vi tilbyder rådgivning og undervisning til dig, der har problemer med hørelsen på jobbet eller i forbindelse med uddannelse.

Forløbet starter med, at du i samarbejde med en af vores job- og uddannelseskonsulenter, får afdækket dine problemer og dine behov.

Vurderer vi, at du har behov for ekstra høretekniske hjælpemidler, hjælper hørekonsulenten dig med at lave en ansøgning i samarbejde med dit lokale jobcenter, så du kan få en bevilling fra kommunen. Er du i gang med uddannelse, ansøges hos Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet.

Efterfølgende kan du få undervisning og rådgivning, så du kan lære at håndtere dine hørevanskeligheder bedst muligt i forhold til jobbet/uddannelsen.

Vi afdækker i hver enkelt sag også behovet for undervisning på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen – fx undervisning til dine nærmeste kolleger.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere informationer eller vil aftale tid med en af vores job- og uddannelseskonsulenter, er du velkommen til at kontakte os.

Ung med høretab (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 30. november 2017