Høretekniske hjælpemidler

Hvis du har høreapparat og oplever, at det ikke i tilstrækkelig grad afhjælper dine hørevanskeligheder, kan du afprøve ekstra høretekniske hjælpemidler hos os.

Selv med veltilpassede høreapparater kan du opleve vanskeligheder med at høre fx:

  • Tale i fjernsynet
  • Telefonsamtaler
  • I baggrundsstøj
  • I større forsamlinger

For at finde ud af om du har behov for andre høretekniske hjælpemidler end høreapparat, skal du aftale en konsultation med en af vores hørekonsulenter.

Hørekonsulenten begynder med en udredning af dine hørevanskeligheder for at vurdere, hvilket hjælpemiddel der kan hjælpe dig bedst muligt.

Derefter udarbejder du og hørekonsulenten i fællesskab en ansøgning til kommunen om bevilling af hjælpemidlet.

Du kan efterfølgende få undervisning i brug af hjælpemidlet hos vores hørekonsulenter, hvis du har behov for det.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere informationer eller vil aftale tid med en af vores hørekonsulenter, er du velkommen til at kontakte os.

 

Siden er sidst opdateret 22. september 2021