Tinnitus

Personer med tinnitus oplever at høre lyde eller toner, som ikke kommer fra en lydkilde uden for hovedet. Lydene kan have karakter af susen, hyletoner, brummen eller lignende.

Hos nogle er lyden konstant, hos nogle vekslende både i styrke og varighed, og den kan opleves i ét enkelt eller begge ører. Rigtig mange oplever søvnbesvær som følge af tinnitus.  

Vi tilbyder et undervisningsforløb, hvor du lærer om din tinnitus og får hjælp til at håndtere generne i hverdagen. Forløbet starter med et informationskursus. Herefter har du mulighed for at bestille tid til en individuel udredning og undervisning hos en hørekonsulent.

Hvis du har udtalt søvnbesvær på grund af din tinitus, tilbyder vi individuelle søvnvejledningsforløb.

Hvis du har spørgsmål, brug for yderligere informationer, eller vil aftale tid med en af vores hørekonsulenter, er du velkommen til at kontakte os.