Engelsk

Har du svært ved engelsk? Måske er det, fordi du er ordblind

Det kan være, at du er blevet taget ud af engelskundervisningen i skolen for at gå til specialundervisning. Måske er der andre grunde.

Under alle omstændigheder starter vi med at se på, hvad du kan, og tilrettelægger undervisningen ud fra det. 

Undervisningen foregår på små hold, og vi bruger IT-hjælpemidler.

I starten af et undervisningsforløb laver du, sammen med din underviser, en individuel undervisningsplan, så undervisningen bliver målrettet dine behov. 

Kontakt os på telefon eller mail, hvis du er interesseret.