Ordblinde studerende - SPS

Er du ordblind og har brug for hjælp eller støtte til din uddannelse?

Læseafdelingen på CSU-Slagelse tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS). SPS er en støtte til dig, der er studerende med læse- og skrivevanskeligheder på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. 

Undervisningen har til formål at støtte dig i at kunne gennemføre dit studium. Undervisningen målrettes dine behov, og der undervises i studieteknikker, og brug af hjælpemidler.

Det er din studievejleder på studiet, der skal henvise dig til tilbuddet. Tag derfor kontakt til din vejleder, hvis du mener, at du har behov for specialpædagogisk støtte.

Siden er sidst opdateret 27. juni 2018