Ledige job

Alle ledige stillinger opslås på Slagelse Kommunes hjemmeside slagelse.dk.

Synskonsulent til voksenområdet hos
CSU-Slagelse – Projektstilling 1 år.

Synsafdelingen på CSU-Slagelse skal i gang med et spændende projekt – derfor kommer vi til at mangle en kollega, der kan overtage noget af det arbejde, vi så ikke kan nå. Stillingen er på 37 timer fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Projektet er i alt på to år, men der er ikke nær så mange timer andet år. Der vil dog være mulighed for forlængelse, hvis du er interesseret.

Synsafdelingen varetager rådgivning og undervisning i brug af hjælpemidler til borgere med synsvanskeligheder i Slagelse, Sorø, Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. Det primære arbejdssted er på CSU Slagelse, men der er ofte besøg i borgernes hjem fordelt i de 6 kommuner vi dækker.

Stillingen som synskonsulent for voksne omfatter udredning af borgernes synsvanskeligheder samt afprøvning og undervisning i brugen af hjælpemidler, belysning, IT-tekniske hjælpemidler, mobility, ADL med mere. Synskonsulenten vil desuden samarbejde med relevante fagpersoner og indgår i et tæt samarbejde med Synsafdelingens øvrige konsulenter, optiker og IT-supporter samt borgernes hjemkommuner.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med faglig sparring i synsteamet og samarbejde på tværs af alle fagteam i huset. På CSU-Slagelse arbejder vi gerne projektorienteret med nye ideer og tiltag.

Vi forventer at du

 • har en relevant grunduddannelse som lærer, ergoterapeut, optiker eller andet
 • har en relevant synsfaglig uddannelse eller indstillet på at tage den
 • har erfaring fra arbejde med personer med synsvanskeligheder
 • er IT kyndig og har gode formidlings- og kommunikationsevner
 • er god til at organisere og strukturere sit arbejde
 • kan holde mange bolde i luften og navigere i en travl hverdag
 • kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • har kørekort
 • er empatisk, fleksibel, lyttende og åben
 • er udviklingsorienteret
 • har et godt humør og medvirker til at skabe en god arbejdskultur, hvor samarbejde, trivsel, godt arbejdsmiljø samt faglig og personlig udvikling og sparring prioriteres.

Om CSU-Slagelse

CSU-Slagelse (Center for specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse kommune.

CSU-Slagelse består af en Synsafdeling, Høreafdeling, Læse- / Psykiatrisk afdeling, Retspsykiatrisk afdeling, STU-afdeling, Tale / Hjerneafdeling og Støtte / Stab og Udviklingsenhed.

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

CSU-Slagelse tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering, hvilket betyder, at vi som ansatte både fagligt, praktisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt gør os umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende samarbejder mellem borgere og fagprofessionelle.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter gældende overenskomst.

Ved ansættelse indhenter Slagelse Kommune straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås hos

 • Fagkoordinator og synskonsulent Signe Tornøe Tødten på telefon 51 56 36 70

Ansøgningsfrist

 • 26. november 2021 kl. 12.00

Samtalerne afholdes

 • 29. november 2021 kl. 8.30-12


For yderligere oplysninger om CSU-Slagelse, se mere her: https://csu.slagelse.dk/1

Der har du også mulighed for at abonnere på de stillingskategorier, du er interesseret i.