Matematik

Har du problemer med matematik i din hverdag?

Har du f.eks. svært ved at læse og forstå, hvad tallene betyder, så kan du måske have talblindhed (dyskalkuli), eller der kan være andre grunde til det.

Du kan for eksempel have vanskeligheder ved at:

  • Håndtere kontanter ved f.eks. tilbagebetaling i butikker.
  • Læse tabeller og diagrammer
  • Bruge måleredskaber (f.eks. målebæger, tommestok)
  • Tælle eller overskue større mængder (tæller altid én ad gangen)
  • Kende klokken

På baggrund af en matematiktest kan vi give dig undervisning i grundlæggende regning og matematik, og du får hjælp til at kompensere for dine vanskeligheder med matematikken. Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt, så den bliver målrettet dine behov.

Kontakt os på telefon eller mail, hvis du er interesseret i test og/eller undervisning.

SPS
Hvis du er studerende, skal du tale med din studievejleder om at få lavet en test. Testen kan give dig forlænget tid til eksamen eller evt. dispensation til at bruge hjælpemidler. Din studievejleder kan henvende sig til CSU-Slagelse for yderligere oplysninger.

I videoerne her på siden kan du høre Sara og Britta fortælle om deres hverdag med talblindhed og nogle af de problemer og udfordringer, som de oplever.