Matematik

Har du problemer med at regne i din hverdag? Har du svært ved at læse og forstå, hvad tallene betyder? Så er du måske talblind

Vi underviser i grundlæggende regning og matematik, og du får hjælp til at kompensere for dine vanskeligheder med at regne. Undervisningen foregår på små hold.

I starten af et undervisningsforløb laver du, sammen med din underviser, en individuel undervisningsplan, så undervisningen bliver målrettet dine behov. 

Kontakt os på telefon eller mail hvid du er interesseret.

I videoerne her på siden kan du høre Sara og Britta fortælle om deres hverdag med talblindhed og nogle af de problemer og udfordringer som de oplever.