BPA udredning

Udredning og undersøgelse ved ansøgning om BPA – Borgerstyret Personlig Assistance

En undersøgelse og udredning ved borgers ansøgning om Borgerstyret Personlig Assistance indeholder følgende:

Grundig gennemgang af sagens akter, især:

  • Lægejournal

  • Tidligere (neuro-)psykologiske undersøgelser

  • Lægelige erklæringer, f.eks. fra psykiater og neurolog

  • Skolepapirer – status (standpunkt), handleplaner og udtalelser

I BPA-undersøgelsen indgår:

  • Neuropsykologisk undersøgelse (se detaljer for denne undersøgelse ovenfor)

  • Udredning af kognitive kommunikative færdigheder

  • Observation og vurdering af ADL-funktioner; hvordan borgeren agerer i praksis

Den praktiske del af undersøgelsen foregår i borgerens hjem. De øvrige undersøgelser foregår på CSU i Slagelse. Undersøgelsen og udredningen varetages af neuropsykolog, i samarbejde med talepædagog og ergoterapeut.

Der afsluttes med grundig rapport.

Kontakt os for aftale om forløb og pris.

 

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022