Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse har til formål at udrede ressourcer og problematikker for en borgers kognitive evner

Dette indbefatter undersøgelse af følgende områder:

 • Opmærksomhed og koncentrationsevne

 • Hukommelse og evne til at lære nyt

 • Overblik og planlægning

 • Problemløsningsevne og tænkning

 • Sproglige færdigheder

 • Udholdenhed/energiforvaltning og forekomst af invaliderende træthed

 • Mental robusthed og generelt intellektuelt funktionsniveau

 • Kognitive kommunikative færdigheder

 • Screening for psykisk lidelse som depression og posttraumatisk stresstilstand

 • Evnen til at håndtere eventuelle følger af hjerneskade, sygdom og anden modgang

 • Personens muligheder for at udnytte egne evner

Med udgangspunkt i tests, interviews, samtaler og tidligere sagsrelevant dokumentation vurderes borgerens funktionsniveau. Undersøgelsen afsluttes med en detaljeret rapport, med anbefalinger til videre foranstaltninger, f.eks. i forbindelse med arbejdsmarkedet, uddannelsesmuligheder, støttebehov og muligheder for selvstændig livsførelse.

Undersøgelsen varetages af neuropsykolog i samarbejde med talepædagog.

Der afsluttes med grundig rapport.

Kontakt os for aftale om forløb og pris.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2022