Nyhedsbrev Bedre Lys Mere Liv Nr. 3 September 2017

Vores fokus i septembers nyhedsbrev vil være godt læselys.

Vores fokus i septembers nyhedsbrev vil være vores samarbejde med Aalborg universitet, samt godt læselys.


En af de vigtigste samarbejdspartnere i projektet er Aalborg universitet ved Ingeniør og professor Marc Fontoynont, som har et langt CV indenfor lys både nationalt og internationalt. Se mere her:

Vi samarbejder med Marc om at få udviklet en app til virtuel reality (VR), som vores testdeltagere og deres pårørende skal benytte, for at få en forståelse af hvordan synet er, og hvordan lyset påvirker synet. 

Vi arbejder på en løsning, hvor de pårørende kan se den specifikke synsproblematik igennem et filter som lægges over det kameraet ser. Da dette er en ny mulighed inden for VR, vil vi sikre os at det hele kommer til at virke optimalt, inden de endelige beslutninger træffes. Vi håber løsningen kan blive til virkelighed, da det vil give de pårørende en helt unik mulighed for at opleve synsproblematikkerne.

Vi ser meget frem til at VR brillen bliver færdig og er spændte på at arbejde med den.

MÅNEDENS LYSTIP

Sådan laver du godt læselys.

Lys er ikke bare lys. Lys kan påvirke mange ting i både positiv og negativ retning. For lidt eller forkert belysning kan påvirke humøret og koncentrationsevnen samt fremme anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne. Modsat kan et godt lys være med til at fremme velværen og i bedste fald øge produktiviteten.
 
For at se og især læse godt, er der vigtigt at lyset er asymmetrisk. Med asymmetrisk lys menes, at lysets retning ikke skal lande direkte på det, du skal læse eller se. Skab i stedet en skyggekontrast i lyset ved at lade lampens retning gå ind over din skulder eller skråt på bogen.

Udover læselyset, er det en god ide at have andet lys tændt i nærheden af hvor du læser, så der ikke opstår for store luminansspring (overgangen mellem lys og mørke). Det kan f.eks. være en pendel i hjørnet af stuen eller et par hyggelamper. Undgå lys fra hvide skærme, da de blænder i hele rummet og gør det svært at læse fokuseret og afslappet.Vores 3 favoritpærer til læsning er Segula, SunFlux og Civilight.
Vi foretrækker disse 3, da de har en god farvegengivelse, et behageligt lys og ingen flimmer.

Følg os på  INSTAGRAM  #Bedrelysmereliv

_______________________________________________________________

Vi er i fuld gang med at teste RA-værdi, flimmer og kelvin på 40 pærer. Vi vil i et senere nyhedsbrev,give vores mening omkring pærerne og deres kvaliteter.
Husk vores indvielse torsdag d. 5/10 kl. 15-16. Tilmelding til
Anne Nyvang på annyv@slagelse.dk
Mandag d 11/9 startede elektrikeren med at sætte lys op. Vi glæder os meget til at se det færdige resultat først i oktober.