Nyhedsbrev Bedre Lys Mere Liv Nr 4 Oktober 2017

Denne måneds nyhedsbrev omhandler vores indvielse, testdeltagere til projektet og godt lys på kontoret.

I april i år fik vi overrakt 2.100.000 kr. af Trygfonden til vores projekt "Bedre Lys Mere Liv". Lige siden har vi været meget optaget af den pædagogiske tilgang i projektet, etableringen og indretningen af lyslaboratoriet, lysuddannelse, lys, lys og lys!

Den 5. oktober kunne vi så endelig med stor glæde indvie det nye interaktive lyslaboratorium her på CSU-Slagelse. Det var en spændende dag med besøg af mange mennesker, og der blev udvekslet mange interessante snakke omkring lys.

Vi er gået i gang med at lave lysudredning på de første projektdeltagere. Det er spændende at komme i gang, og vi har allerede mange på venteliste. Heldigvis er der plads til flere, så har du aktivitetsproblemer der kan afhjælpes af lys, eller kender du nogen, så se her:

Ønsker du at blive testdeltager?

Oplever du synsvanskeligheder og har udfordringer med at klare de aktiviteter der betyder noget for dig, så kunne du måske være en mulig deltager i vores projekt.

Du skal være mellem 3-85 år, aktivt kunne deltage i en 2 timers udredning/afprøvning, bo på Sjælland eller øerne og have en pårørende/bekendt med.

Vi kommer hjem til dig, for at udrede hvilke aktivitetsproblematikker du oplever. Du skal have udfyldt et spørgeskema på forhånd, og sammen snakker vi om problemerne og hvad det betyder for dig. Derudover tegner vi dit hjem og måler  lyset, så vi har mulighed for at indstille lyset i lyslaboratoriet, så det svarer til dit hjem.

Din pårørende/bekendte vil få mulighed for at se dine synsproblematikker eller noget der minder om det i en AR(Augmented reality) brille, og på den måde få en forståelse af dine problematikker.

Når du og din pårørende/bekendte kommer i lyslaboratoriet, tager vi udgangspunkt i det lys du har i dit hjem, og sammen finder vi frem til det lys du har brug for. Du får oplysninger med hjem, så du ved hvor du kan købe lyskilderne, samt hvordan placeringen af lyset skal være, for at hjælpe dig optimalt.

Efter 3 måneder laver vi et opfølgende hjemmebesøg.

Er ovenstående noget for dig, så kontakt Anne Jacobsen anmja@slagelse.dk

MÅNEDENS LYSTIP

Godt lys på kontoret

God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og er vigtigt for vores trivsel og helbred. Lyset bør bestå af både dagslys og kunstig belysning, og skal tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov.

På kontoret skal der være udsyn til omgivelserne og tilgang af dagslys. Dagslys er en af de bedste former for arbejdslys, og bør i størst mulig udstrækning dække det daglige behov for belysning. Arbejdspladsen bør således indrettes så dagslyset udnyttes bedst muligt. Da dagslys er varierende og består af både rettet og diffust lys, kan det give gener i form af uønsket blænding, varme og for stor variation af lysmængden. Det er derfor vigtigt at placere sit skrivebord med siden til vinduet, samt have mulighed for at afskærme generende dagslys.

Den generelle belysning på kontoret skal give tilstrækkeligt lys, til at man kan færdes sikkert og udføre mindre arbejdsopgaver, som er udenfor den faste arbejdsplads. En differentieret belysning, som er tilpasset den enkelte medarbejders behov og placering, giver en god variation og de bedste synsbetingelser.

Den generelle belysning kan være up-light, wallwash, down-light, spot eller pendel. En kombination af disse vil ofte være at foretrække, alt efter hvad der skal belyses. Er kontoret udstyret med lysstofarmatur, er det vigtigt at disse er placere på tværs af skrivebordet, da de ellers vil være generende og give forkerte skygger. 

For at få den bedste belysning bør kontorarbejdspladsen været udstyret med en arbejdslampe, som kan give et direkte lys på det der skal ses. Lampen skal placeres så lyset kommer ind fra siden under øjenhøjde, og skal stå modsat den hånd der skrives med, så hånden ikke danner en skygge.

Udover placering af lamper og mængde af lys, er det vigtigt at være opmærksom på kvaliteten af lyset. Det er vigtigt at lyset ikke flimrer og blænder samt at man er opmærksom på valget af kelvin og RA værdi.

Se mere om regler for belysning på arbejdstilsynet hjemmeside: (nyt vindue)

 

 

___________________________________________________________

 Vi glæder os til at komme i gang med at afprøve lys i vores nye stue. Vi har mulighed for at lave forskellige lyssætninger samt skifte vægfarve.

 

 

 I køkkenet er der sat forskellige lamper, armaturer, samt forskellige LED strips op. Det bliver spændende at afprøve det i praksis.