Nyhedsbrev Bedre Lys Mere Liv nr. 7 Oktober 2018

Oktober måneds nyhedsbrev omhandler Post doc, midtvejsevaluering og N-Lited

Post doc

Vi har netop modtaget den glædelige nyhed at vores projekt ”Bedre Lys Mere Liv” skal være udgangspunktet for en POST DOC.
 
Forsker, Ph.D. og cand. arch. Turid Borgestrand Øien har søgt Veluxfonden og har fået tildelt 2.500.000 kr. til en post doc med overskriften: Improving Quality of Life: Development of Evidence-Based Practices for Low Vision Rehabilitation.
 
Post-doc’en har til formål at forstærke en evidensbaseret procedure udviklet af Synsafdelingen på CSU-Slagelse med bidrag fra Aalborg Universitet i. 
 
Denne Post doc vil bl.a. betyde, at resultaterne af projektet vil blive grundigt bearbejdet på et niveau som vi slet ikke havde turdet håbe på, samt munde ud i 2 videnskabelige artikler.

I vil fremover høre meget mere om dette arbejde.

Midtvejsevaluering af Bedre Lys Mere Liv<

Vi er nu halvvejs i projektet. Den første halvdel af det målsatte antal borgere er testet, og vi er nu klar til at gå i gang med anden halvdel af projektets deltagere. Der er stadig plads til nogle få deltagere på listen – så kontakt os hvis du kender en deltager på Sjælland, Lolland og Falster, der har problemer med lys og synet.
 
Status er indtil nu, at deltagerne oplever, at de er blevet bedre til at udføre aktiviteter, indenfor egenomsorg/nærarbejde, hvor deltagerne oplevede en højsignifikant bedring i tilfredshed:
 

p=0,0


p=0,005!

Kort sagt, deltagerne oplever sig som bedre til at varetage egenomsorg/nærarbejde, og er i højeste grad tilfredse med denne ændring.
 
Er du interesseret i at se midtvejsevalueringen på projektet:

N-Lited

N-Lited har været på tur rundt omkring i og udenfor landets grænser, bl.a. været Nordisk kongres i Stockholm, Rehab Messen i Bella Centret og nationale synscentre i Danmark.

Vi møder en bred interesse for brillen og har efterhånden en lang liste med interesserede, der gerne vil være en del af afprøvning og har interesse i køb af brillen.

Flere undervisningsinstitutioner på sundhedsområdet har vist interesse i at bruge brillen og vores faglige viden i deres undervisning. Dette giver rigtig god mening ift. oplysning og tilgængelighed for fremtidens sundhedspersonale og dermed højere kvalitet i håndteringen af svagsynede borgere.

</>

Følg os på INSTAGRAM  #Bedrelysmereliv

 

 
Det er vigtigt for os hele tiden at være opdateret på den nyeste viden.
Derfor deltager vi på div. kurser, erfamøder og temadage om lys.


Vi har de sidste par måneder haft artikler i forskellige blade.


LED giver os mulighed for at bruge lys på en anden måde end tidligere.
Her ses en hvid glas pendel med farvet lys.