Om CSU-Slagelse

Vi er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud

Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU-Slagelse) er et undervisningscenter under Center for Handicap og Psykiatri under Slagelse Kommune.

Vi tilbyder undervisning og rådgivning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse. Målet er at øge de deltagende borgeres muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet. 

Centret har følgende afdelinger:

Hver afdeling tilbyder højt specialiseret undervisning og rådgivning til borgere i Slagelse, Sorø, Ringsted, Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner.
Vi tilbyder også undervisning og rådgivning til fagpersoner, som arbejder indenfor samme område som vores afdelinger og vi har en række resurser og vejledninger til rådighed for selvsamme fagpersoner. 
Derudover driver og iværksætter CSU-Slagelse en række forskellige projekter indenfor vores fagområde.

Du kan læse mere om de enkelte undervisningstilbud, afdelinger og projekter under deres egne dele af hjemmesiden, eller kontakte os for mere information.
Vi henviser i øvrigt til vores tilbudskataloger og årsrapporter som kan hentes her fra siden.
Siden er sidst opdateret 19. september 2016