Medarbejdere

Find navn og kontaktinformationer på ansatte ved CSU-Slagelse

Medarbejderne er opdelt efter afdelinger for overskuelighedens skyld. Nogle medarbejdere optræder i mere end en afdeling.
Du kan også hente et diagram over CSU-Slagelses organisatoriske opbygning.

CSU-Slagelses medarbejdere er fordelt på følgende afdelinger: