Om os

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsevnenedsættelser i at afhjælpe og/eller, kompensere for deres begrænsninger med henblik på at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Dette sker i et samarbejde mellem personen selv, personens selvvalgte netværk og tværfaglige samarbejdspartnere i det omfang, det ønskes og findes relevant.

Indsatserne tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer, motivation, håb og ønsker.


CSU-Slagelse består af:

Kommunikationsafdelingerne, der tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med

  • Kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade

  • Tale- og stemmevanskeligheder

  • Hørevanskeligheder

  • Synsvanskeligheder

  • Læsevanskeligheder

  • Psykiske udfordringer

  • STU, der tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

 

Tværfaglighed

Der er tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne, så borgerens behov understøttes bedst muligt.

Csu Slagelse Afdelinger 524

CSU-Slagelse har leveringsaftaler med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Desuden er der mulighed for at indgå individuelle aftaler med andre kommuner.