Om os

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte borgere med funktionshæmning i at kompensere for deres funktionsnedsættelse med henblik på at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

CSU-Slagelses indsatser tager altid udgangspunkt i borgerens motivation, og de håb og ønsker, hun/han har til livet. 

CSU-Slagelse består af:

Kommunikationsafdelingerne, der tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med

  • Kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade

  • Tale- og stemmevanskeligheder

  • Hørevanskeligheder

  • Synsvanskeligheder

  • Læsevanskeligheder

  • Psykiske udfordringer

  • STU, der tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

 

Tværfaglighed

Der er tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne, så borgerens behov understøttes bedst muligt.

Csu Blomst 2048

CSU-Slagelse har leveringsaftaler med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Desuden er der mulighed for at indgå individuelle aftaler med andre kommuner.