Om os

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsnedsættelser i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet.

CSU-Slagelse består af:

Kommunikationsafdelingerne, der tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med

  • Kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade

  • Tale- og stemmevanskeligheder

  • Hørevanskeligheder

  • Synsvanskeligheder

  • Læsevanskeligheder

  • Psykiske udfordringer

  • STU, der tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

 

Tværfaglighed

Der er tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne, så borgerens behov understøttes bedst muligt.

Csu Slagelse Afdelinger 524

CSU-Slagelse har leveringsaftaler med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Desuden er der mulighed for at indgå individuelle aftaler med andre kommuner.