Bestyrelse

På CSU-Slagelse er der jf. bestyrelsesvedtægten, sammensat en bestyrelse, bestående af repræsentanter for div. brugerorganisationer under DH (Danske Handicaporganisationer), politikere, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentant og en sekretariatsfunktion, bestående af centerleder og souschef.