Udviklingsenheden

CSU-Slagelse har etableret en udviklingsenhed, der arbejder på tværs af alle afdelinger.

CSU er en virksomhed med forskellige specialer i en kontinuerlig udvikling. Denne udvikling er vigtig for at sikre, at borgere får tilbud, som lever op til bedst mulige og aktuelle standarder inden for de forskellige specialer.

Udviklingsenheden servicerer og er sparringsorgan for alle afdelinger på CSU i forhold til udviklingsorienterede forløb og projekter.

Ligeledes fungerer Udviklingsenheden med dens viden om hele centrets projekter som bindeled mellem afdelingerne, hvilket sikrer en kobling af  kompetencer.

Siden er sidst opdateret 14. juli 2023