Psykiatri

Vi tilbyder undervisning til voksne med psykisk sårbarhed

Hvis du bor i Slagelse, Sorø eller Ringsted Kommune og har personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og/eller sociale vanskeligheder, har du mulighed for at få specialundervisning for voksne i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse.

Formålet med undervisningen er at udvikle strategier, kompetencer, teknikker og viden, der kan give dig bedre forudsætninger for at deltage i uddannelse eller job - eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv.

Vi tilbyder forskellige typer undervisning: