180 grader

Undervisning til voksne med psykisk sårbarhed

Hvis du er mellem 18 og 30 år og har psykiske udfordringer, fx som følge af ADHD, angst, depression og/eller stresslignende barrierer, kan du deltage på hold hos os. Du skal visiteres gennem Jobcenter Slagelse. Al undervisning, samtaler mv. er med en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Citat Fra Michael

Forløbet består af et grundforløb på ½ år, et opfølgningsforløb på ½ år, samt eventuelt opfølgende mentorsamtaler efter aftale og behov. Underviserne på forløbet er uddannede lærere med en videreuddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi (eller lignende).

Formålet med undervisningen er at udvikle strategier, kompetencer, teknikker og viden, der kan give dig bedre forudsætninger for at deltage i uddannelse eller job - eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv.

Citat Fra Julie

Grundforløbet indeholder:

  • Psykoedukation: Undervisning i egne vanskeligheder og deres indflydelse på dagligt liv, uddannelse, job mv.
  • En individuel samtale hver anden uge
  • Dagligt hjemmearbejde, med udgangspunkt i app’en STRUKTUR
  • Møder med jobcentret med deltagelse af din underviser

Opfølgningsforløbet indeholder:

  • Psykoedukation
  • En individuel samtale hver anden uge
  • Praktik
  • Møder med jobcentret med deltagelse af din underviser

180 grader bygger på erfaringerne fra EU-projektet Projekt 180 grader, der kørte i Læse- og Psykiatriafdelingen i 2013-2014. Ekstern evaluering (pdf - nyt vindue) 

Forløbet blev i 2021 evalueret af Alexandra-instituttet:

Citat Fra Sofie

Hvis du har spørgsmål, eller brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte os.

Se artikler om 180 grader her: