180 grader

Undervisning til voksne med psykiske udfordringer

For at komme i betragtning til forløbet skal du havde ADHD, angst, depression og/eller stresslignende barrierer, og du skal visiteres gennem Jobcenter Slagelse. Al undervisning, samtaler mv. er med en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Forløbet består af et grundforløb på ½ år, et opfølgningsforløb på ½ år, samt eventuelt opfølgende mentorsamtaler, efter aftale og behov. Underviserne på forløbet, er uddannede lærere med en videreuddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi (eller lignende).

Grundforløbet indeholder:

  • Psykoedukation (undervisning om egen diagnose og dens betydning for dagligt liv, uddannelse, job mv.) 3 dage om ugen x 2½ timer

  • En individuel samtale ugentligt

  • Dagligt hjemmearbejde, med udgangspunkt i app’en STRUKTUR

  • Møder med jobcentret med deltagelse af din underviser

Opfølgningsforløbet indeholder:

  • Psykoedukation 1 dag om ugen x 2½ timer

  • En individuel samtale ugentligt

  • Møder med praktiksted mv., med deltagelse af din underviser

  • Møder med jobcentret, med deltagelse af din underviser

180 grader bygger på erfaringerne fra EU-projektet Projekt 180 grader, der kørte i Læse- og Psykiatriafdelingen i 2013-2014. 

Du kan se flyer her, som beskriver forløbet (pdf - nyt vindue)

Scan flyeren her

Hvis du har spørgsmål, eller brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte os.