Café

Undervisning til voksne med psykiske udfordringer

Cafeen er for dig med psykiske, sociale eller personlighedsmæssige vanskeligheder, som har faglige områder, du ønsker at arbejde med.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og vil tage udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer.

Undervisningen vil være fagundervisning i eksempelvis dansk, matematik eller engelsk.

Undervisningen foregår på CSU-Slagelse i mindre hold.