Café

Fagundervisning til voksne med psykisk sårbarhed

Caféen er for dig med psykiske, sociale eller personlighedsmæssige vanskeligheder, som har faglige områder, du ønsker at arbejde med.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og vil tage udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer.

Undervisningen vil være fagundervisning i dansk og matematik.

Undervisningen foregår på mindre hold.