Mentor

Undervisning til voksne med psykiske udfordringer

For at kunne få tildelt mentor-samtaler på CSU, skal du visiteres gennem Jobcentret.

Mentor- samtaler bevilliges blandt andet som led i en brobygning  for deltagere i 180 Grader.

Mentor-samtaler kan ligeledes bruges som diagnosticerende i forhold til, hvilke tilbud i vores psykiatri-afdeling, der vil give mest mening for dig.