Mentor

Støtte til voksne med psykisk sårbarhed

For at kunne få tildelt mentor-samtaler på CSU-Slagelse, skal du visiteres gennem dit Jobcenter.

Mentor-samtaler bevilliges blandt andet som led i en brobygning for deltagere i 180 Grader.

Mentor-samtaler kan ligeledes bruges diagnosticerende i forhold til, hvilke tilbud i vores psykiatri-afdeling, der vil give mest mening for dig.