Zoom

Undervisning til voksne med psykisk sårbarhed

Hvis du har psykiske udfordringer, fx som følge af ADHD, angst, depression og/eller stress, kan du deltage på Zoom-forløb hos os. Du kan frit henvende dig til os, hvis du bor i Slagelse eller Ringsted kommune.

 • ”Jeg møder andre i samme båd”
  – kursist på zoom 2020.

Vores undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt og vil tage udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer. Derfor skal du også først til en visitationssamtale, så vi sammen kan finde frem til dine behov.

 • ”Zoom er et sted, hvor jeg kan være mig selv, som den jeg er, uden at skulle tage mig sammen”
  – Kursist på Zoom 2020

Undervisningen på Zoom-holdet foregår i en mindre gruppe og ca. 2 timer om ugen.

 • ”Det er starten på at kende mig selv”
  – kursist på Zoom 2020

Formålet med undervisningen er ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, at udvikle strategier, kompetencer, teknikker og viden, der kan give dig bedre forudsætninger for at deltage i uddannelse eller job - eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv. Undervejs i forløbet kan vi have en dialog om, hvorvidt du eventuelt vil profitere af og ønsker at deltage i forløbet 180 Grader.

 • ”Her er der plads, selvom jeg har en dårlig dag”
  – kursist på Zoom 2020