Zoom

Undervisning til voksne med psykiske udfordringer

Et zoom-forløb er for dig, der oplever ADHD, angst og/eller depressions-lignende vanskeligheder.

Forløbet består af undervisning  i at håndtere de barrierer du oplever i forhold til at kunne fungere i din hverdag.

Du vil komme til at arbejde og eksponere dig  i fht. dine barrierer i et trygt miljø for med tiden at turde udfordre dig selv ude i den ”virkelige verden”.

Zoom er ligeledes et hold, hvor vi med diagnosticerende undervisning afprøver, om du eventuelt vil profitere af  forløbet 180 Grader.


Vores undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt og vil tage udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer. Derfor skal du også først til en visitationssamtale, så vi sammen kan finde frem til dine behov.

Undervisningen på Zoom-holdet foregår i en mindre gruppe og ca. 2 timer om ugen.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang og vi underviser i, hvordan du håndterer og afhjælper kognitive vanskeligheder, såsom problemer med struktur og hukommelse med videre.

Undervisningen foregår på CSU-Slagelse.