Psykiske udfordringer

Indsigt & Mestring: Undervisning til unge og voksne med psykiske udfordringer

Hvis du har psykiske udfordringer, fx som følge af ADHD, angst, depression og/eller stress, kan du henvende dig til os. Du kan frit henvende dig, hvis du bor i Slagelse, Sorø eller Ringsted kommune.

Vi starter med en visitationssamtale, hvor vi sammen finder ud af, om du skal starte på et af vores hold. 

Formålet med undervisningen er ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang at udvikle strategier, kompetencer, teknikker og viden, der kan give dig bedre forudsætninger for at deltage i uddannelse eller job - eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv. 

Der er to forskellige hold, hvoraf det en har særligt fokus på, hvordan man lever med Autisme. På begge hold er der undervisning 2 timer en gang om ugen. Der er ca. 8 deltagere på holdet og to undervisere. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.

I særlige tilfælde kan der gives få timers eneundervisning, eller du kan blive visiteret til mentor-samtaler via dit jobcenter.

Siden er sidst opdateret 17. november 2023