STU

STU på CSU-Slagelse

Vil du have en uddannelse, som forbereder dig på fremtiden?

Vil du bruge 3 år på at blive klogere på det faglige, det sociale og personlige?

Så er STU på CSU-Slagelse noget for dig.

På CSU-Slagelse tilbyder vi den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Det er et tilbud til unge op til 25 år, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

På CSU-Slagelse vælger du både interessefag og studiefag, så du får en skræddersyet STU efter dine ønsker og behov. Vores STU har et meget alsidigt og valgfrit uddannelsestilbud, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.
Desuden bliver du tilknyttet et fast stamhold. På stamholdet lærer du om alt det vigtige, man skal vide som et selvstændigt ungt menneske. Vi har et fast personaleteam på vores stamhold og den ene i teamet er også din kontaktlærer.
STU-undervisningen indeholder desuden også fællesaktiviteter på tværs af stamholdene som f.eks. ungdomsfester, idrætsaktiviteter, musik og hytteture.

Vi lægger stor vægt på, at du har det godt, når du går på uddannelsen hos os. Vi sørger for, at du møder ind til et trygt miljø, og at undervisningen altid følger dine behov. Her arbejder vi ud fra dine interesser, og vi hjælper dig videre fagligt og personligt.

Hænder

Vi arbejder både med hovedet og kroppen, og STU har derfor fag, som både er kreative, kropslige og boglige. Fagene vælger du selv. Se her på hjemmesiden, hvilke fag vi kan tilbyde dig.

Hvad med fremtiden efter STU?

Den 3-årige STU-uddannelse indeholder også erhvervspraktikker ved siden af undervisningen på skolen. Her har du mulighed for at prøve kræfter med det virkelige arbejdsliv. Selvfølgelig i et tempo, der passer til dig. På stamholdet vil der også være praktikforberedende undervisning. Så på denne måde er du efter 3 år hos os godt klædt på til din fremtid. 

Med STU-uddannelsen opnår du et formelt kompetencepapir, men du får også OCN beviser for din læring. Du har mulighed for at få en 9. klasses eksamen i dansk og matematik (AVU) på STU CSU-Slagelse.
Du kan læse mere om kompetencepapir, OCN og eksamen her på hjemmesiden.
 

STU ASK.

STU ved CSU-Slagelse er opdelt i to forskellige afdelinger: Den almene STU og STU-ASK
STU-ASK er for unge med multiple funktionsnedsættelser, og som har brug for særlig støtte i hverdagen, unge med særlige kommunikative behov, og unge uden eller med meget begrænset verbalt sprog.

ASK er en forkortelse som står for Alternativ og Supplerende Kommunikation.
Læs mere om STU-ASK her: STU-ASK

Fælles for hele ungdomsuddannelsen er vores fokus på dine personlige, sociale og faglige kompetencer og på en aktiv og meningsfuld tilværelse nu og efter STU.

STU ved CSU-Slagelse har en fuld beskrivelse af begge afdelinger af STU-uddannelsen. Beskrivelserne kan du læse her.  (Link til ydelseskatalog)
Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte afdelingsleder Henrik Grum. Du kan også søge oplysninger her:

Hvis du er i tvivl om du kan komme på STU, så skal du kontakte din UU-vejleder.