STU

STU på CSU-Slagelse

Hjemmesiden for STU er under forandring og vil blive opdateret snarest. 

Denne side er derfor midlertidig.


STU ved CSU-Slagelse er stadig opdelt i STU og STU ASK

Vores STU har et fast personaleteam omkring eleven på stamholdene og vi tilbyder samtidig et meget individuelt og alsidigt uddannelsestilbud med både studiefag og interessefag, og som eleverne selv vælger sig ind på.
Der er ligeledes mulighed for at vælge AVU undervisning i dansk og matematik.
STU undervisningen indeholder også fællesaktiviteter på tværs af stamholdene som fx hyttetur.

Det overordnede skema og det faglige indhold for skoleåret 2020-2021 vises i figurerne herunder. Pyramiden illustrerer vægten af timer som eleven har i fagene, hvor fx stamholdsundervisning fylder mest. Fag og indhold i stamholdsundervisningen er vist i overskrifter på siden af pyramiden.

De enkelte elementer og fagbeskrivelse beskrives mere detaljeret på vores kommende opdaterede hjemmeside.

Er der spørgsmål i den mellemliggende periode, er man altid velkommen til at kontakte afdelingsleder Henrik Grum.


Skema 20 21

Det Faglige Og Paedagogiske Indhold Af Stu

STU-ASK:

ASK er for unge med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen, unge med særlige kommunikative behov, unge uden eller med meget lidt verbalt sprog.

Fælles for hele ungdomsuddannelsen er fokus på både de personlige, sociale og faglige kompetencer og på en aktiv og meningsfuld tilværelse.