STU

STU på CSU-Slagelse

På CSU-Slagelse har vi Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Et tilbud til unge op til 25 år, der ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Vores STU-tilbud er opdelt i to afdelinger:

STU-Erhverv: klasserne X, Y, Z og U

For dig der gerne vil have en STU-uddannelse med tilknytning til det ordinære arbejdsmarkedet, evt. på beskyttede vilkår.

Uddannelsen har en række linjer og valghold, som du kan læse mere om på denne hjemmeside:

Gennem en kombination af praktik og undervisning vil du blive bragt tættere på arbejdsmarkedet og måske anden uddannelse og rustet til at kunne klare dig selv.

STU-ASK:

ASK er for unge med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen, unge med særlige kommunikative behov, unge uden eller med meget lidt verbalt sprog.

Fælles for hele ungdomsuddannelsen er fokus på både de personlige, sociale og faglige kompetencer og på en aktiv og meningsfuld tilværelse.