Baby på prøve - i Gruppeforløb

Der afholdes løbende "Baby på prøve" -kurser som gruppeforløb, hvor det er muligt for personer - uden yderligere tilknytning til CSU - at deltage.

Der er typisk 5-6 deltagere på kurset. De har mulighed for at afprøve egne kompetencer og drømme i forhold til en kommende forældrerolle.

Målgruppen er primært unge med særlige behov.

Kurset afholdes på CSU og strækker sig over en 3-ugers periode.  Der arbejdes først individuelt og i grupper med forskellige emner, som knytter sig til forældrerollen.  Efterfølgende har kursusdeltagerne en baby-simulator med hjemme. Den registrerer, om behov vedr. bleskift, trøst, mad, bøvs, osv. er opfyldt. Kursusdeltageren har gennem pasningen mulighed for "på egen krop" at fornemme det ansvar, der knytter sig til at opfylde behovene.  

Forløbet afsluttes med en evaluering, hvor det primære formål er, at deltageren selv skal konkludere i hvilket omfang, forældrerollen er realistisk.

Konklusionen, som relaterer til både den teoretiske og den praktiske del, bygger på de aflæste resultater fra simulatoren og oplevelser i forbindelse med pasningen.

Kontakt nedenstående for nærmere oplysning om næste kursus.

Henvendes vedr. tilmelding og pris til Lillian Wik
på tlf. 51 56 36 92 eller til lw@csu-slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 22. januar 2018