Elevråd

Elevrådet vælges for et år ad gangen. Et medlem fra elevrådet udpeges til bestyrelsen af CSU-Slagelse.