Ferieplan

STU-elevernes feriekalender for skoleåret 2022/2023

2022

Mandag 08.08.                                 1. undervisningsdag

Lørdag 15.10. – søndag 23.10.           Efterårsferie

Fredag 28.10.                                   Personaleseminar

Onsdag 21.12. – mandag 02.01.23          Juleferie

2023

Lørdag 11.02. - søndag 19.02.            Vinterferie

Lørdag 01.04. - tirsdag 11.04.             Påskeferie

Fredag 05.05. – søndag 07.05.            Store Bededag

Torsdag 18.05. – søndag 21.05.           Kr. Himmelfart

Lørdag 27.05. - mandag 29.05.            Pinseferie

Lørdag 03.06. - mandag 05.06             Grundlovsdag

Lørdag 24.06.                                     Sommerferie starter


De nævnte dage er inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke omfattes af ovenstående.

Det henstilles til forældre/pårørende, at ferier og evt. rejser så vidt muligt placeres i overensstemmelse med ovenstående plan, således at der kun i særlige tilfælde anmodes om fritagelse for skolegang ud over nævnte dage.

Niels Petterson
Centerleder