Ferieplan

STU elevernes ferie- og fridagsliste for år 2019/2020.


Mandag 12.08                             1. undervisningsdag

Lørdag 12.10. – søndag 20.10.        Efterårsferie

Fredag 29.11                                Personaleseminar

Lørdag 21.12. – søndag 05.01.20     Juleferie

Lørdag 08.02. - søndag 16.02.         Vinterferie

Lørdag 04.04. - mandag 13.04.        Påskeferie

Fredag 08.05.                               Store Bededag

Torsdag 21.05. – søndag 24.05.       Kr. Himmelfart

Lørdag 30.05. - mandag 01.06.        Pinseferie

Fredag 05.06.                               Grundlovsdag

Lørdag 27.06.                               Sommerferie starter


De nævnte dage er inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke omfattes af ovenstående.

Det henstilles til forældre/pårørende, at ferier og evt. rejser så vidt muligt placeres i overensstemmelse med ovenstående plan, således at der kun i særlige tilfælde anmodes om fritagelse for skolegang ud over nævnte dage.

Niels Petterson
Centerleder