Ferieplan

STU-elevernes feriekalender for skoleåret 2021/2022

Mandag 09.08                              1. undervisningsdag
Lørdag 16.10. – søndag 24.10.      Efterårsferie
Fredag 29.10.                              Personaleseminar
Lørdag 18.12. – søndag 02.01.22  Juleferie
Lørdag 12.02. - søndag 20.02.      Vinterferie
Lørdag 09.04. - mandag 18.04.     Påskeferie
Fredag 13.05. – søndag 15.05.      Store Bededag
Torsdag 26.05. – søndag 29.05.     Kr. Himmelfart
Lørdag 04.06. - mandag 06.06.      Pinseferie
Lørdag 25.06.                               Sommerferie starter

De nævnte dage er inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke omfattes af ovenstående.
Det henstilles til forældre/pårørende, at ferier og evt. rejser så vidt muligt placeres i overensstemmelse med ovenstående plan, således at der kun i særlige tilfælde anmodes om fritagelse for skolegang ud over nævnte dage.

Niels Petterson
Centerleder