Ferieplan

STU elevernes ferie- og fridagsliste for år 2020/2021.


Mandag 10.08                                  1. undervisningsdag

Lørdag 10.10. – søndag 18.10.           Efterårsferie

Lørdag 19.12. – søndag 03.01.21       Juleferie

Fredag 27.11.                                    Fridag for elever

Lørdag 13.02. - søndag 21.02.            Vinterferie

Lørdag 27.03. - mandag 05.04.           Påskeferie

Fredag 30.04. – søndag 02.05.            Store Bededag

Torsdag 13.05. – søndag 16.05.           Kr. Himmelfart

Lørdag 22.05. - mandag 24.05.            Pinseferie 

Lørdag 26.06.                                     Sommerferie starter


De nævnte dage er inklusive.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke omfattes af ovenstående.

Det henstilles til forældre/pårørende, at ferier og evt. rejser så vidt muligt placeres i overensstemmelse med ovenstående plan, således at der kun i særlige tilfælde anmodes om fritagelse for skolegang ud over nævnte dage.

Niels Petterson
Centerleder