Linjer / Fag

STU på CSU består af STU-Erhverv og STU ASK. På STU-Erhverv har vi klasserne: X, Y ,Z og U

I U, X, Y og Z-klasserne har vi flere forskellige linjer:

Håndværk, kunst, butik & produktion, idræt, medie, køkken og musik. Vi udvider jævnligt tilbuddet med nye linjer, hvis der er behov for det.

Desuden har vi en lang række almendannende fag; dansk, matematik, historie, billedkunst, keramik, livsanskuelser, samfundsfag (medborgerskab), historie, naturfag, friluftsliv, fitness, design, it, guitarundervisning, solosang, engelsk, tysk, botræning, færdselslære, musik mv.

Vi tilbyder desuden et 4. modul om eftermiddagen for klasserne U, X, Y og Z  (9./10.-klassen har mulighed for at tilvælge det). Her er fokus på fritidsliv, sociale relationer og kontaktlærertid. Her tilbydes bla. fitness, løbehold, gåhold, bagehold, mindfulness, cykling, skønhedspleje, friluftsliv, brætspil mv. Vi tilbyder desuden NADA og massage.

Klasserne U, X, Y og Z har valghold både onsdag, torsdag og fredag, samt timer i klasserne på de samme dage.

Undervisning i de almene fag kan foregå som egentlig fagundervisning, men det kan også være integreret i tværgående temaer/projekter. Fagene kan være et mål i sig selv, men også midler til forøget forståelse af de overordnede temaer.

Desuden har vi kursusdage/temadage med fokus på fritid:

Der vil bla. være mulighed for at stifte bekendtskab med bla:

Dans, yoga, kajak, klatring, rollespil, konditor, syning, skak, glas, grønt sløjd, løb, re-design, skydning, syltning, bagning, keramik, brætspil mv.

I den forbindelse har vi bla. samarbejdet med en designer, en glaskunstner, et outdoorcenter, en skydeklub, en yogainstruktør mv.


Klasserne U, X, Y og Z er henvendt til unge:

 • Der er motiveret for at afprøve og indgå i alle undervisningens faser og aftalte dele

 • Der selvstændigt kan, eller kan lære at benytte offentligt transportmiddel

 • Der har et ønske om at kunne klare sig i et særligt tilrettelagt forløb på arbejdsmarkedet

 • Unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder

 • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD m.fl.

 • Unge med socio- emotionelle vanskeligheder

 • Unge med psykiske og fysiske handicaps

 

V- klasse:

V- klassen er en mellemting mellem STU ASK og STU Erhverv.

I denne gruppen er der ligesom i STU ASK et stort fokus på den understøttende kommunikation.

Det betyder, at Tegn til tale (TTT) og boardmaker billeder er en del af dagligdagen.  Der bruges TTT, når der tales sammen og boardmaker er med til at give et billede af, hvad der tales om.

På den måde kan vi støtte den enkelte og give alle en chance for at være både selvstændig og en del af fællesskabet.

Men der er også forbindelse til det store unge miljø og fællesskab i STU Erhverv, da der dagligt er et 4. modul, hvor fællesskabet og det sociale er det primære.

Der vil være mulighed for at sammensætte et skema, hvor der både er fag i V- klassen og på STU Erhverv.

Tilbuddet i V klassen er til de unge, der foruden behov for et struktureret og mindre miljø også har behov for et skema, hvor faget ikke er målet. Målet er relationen, fællesskab, personlig / social læring og almen dannelse.


ASK:

ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation. ASK er en fælles betegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, når talen ikke er tilstrækkelig.

ASK-klassen er for unge med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen, unge med særlige kommunikative behov, unge uden eller med meget lidt verbalt sprog.

ASK er henvendt til unge:

 • Med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen

 • Med særlige kommunikative behov

 • Uden eller med meget lidt verbalt sprog

 • Hvis primære handicap er kommunikationsvanskeligheder