Basis-linjen

Basis-linjen er et linjefag, hvor vi arbejder med dansk og matematik.

Basis-linjen henvender sig især til unge, der på et senere tidspunkt ønsker at opnå en 9. kl. afgangseksamen - eller at bestå en optagelsesprøve til EUD. Derudover har vi også unge, der ønsker at have et linjefag, hvor fokus er på at blive bedre til dansk og/eller matematik.

På basis-linjen fører vi ikke til eksamen, men de elever, der senere vil fortsætte i 9. og 10. klasse, skal igennem et fastlagt pensum, der er målrettet afgangsprøve eller optagelsesprøver.

  • Undervisningen er individuelt tilrettelagt og niveauet på basis-linjen er fra 4.-9. til 10. klasse.
  • I matematik arbejder vi bl.a. med talforståelse, de fire regnearter, brøker, geometri og funktioner.
  • I dansk arbejder vi især med skriftlig dansk. Her arbejder de unge f.eks. med ordklasser, tegnsætning, beskrivelse, fortælling og argumentation.

Selv om vi i dansk især arbejder med skriftlig dansk, så forbereder vi også de unge til mundtlig dansk, hvor vi f.eks. analyserer noveller, eventyr og kortfilm.

Det gælder både for matematik og dansk, at der arbejdes inden for aktuelle emner, der især er relevante for unge.

PC og it-hjælpemidler

Alle opgaver løses primært på PC, som stilles til rådighed. Hvis den unge ikke har erfaring i at bruge PC - eller er ordblind og skal lære at benytte it-hjælpemidler, så underviser vi også i det.

Andre pædagogiske tiltag

Udover det faglige har vi generelle og specifikke pædagogiske tiltag. Det kan f.eks. være af personlig og/eller social art, f.eks. mandag-morgen-snak og oprydning, eller det kan være, hvis man har koncentrationsudfordringer eller udfordringer med at være i større grupper.