Håndværk og Design

Eleverne kan i faget Håndværk og Design gennem praktiske og æstetiske erfaringer, udvikle håndværksmæssige kompetencer til, at designe fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Mål og værdier for Håndværk og Design:

Eleven har mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk. Materialerne kunne være træ fra danske skove, ben, horn, tak, tand, sølv, tin, titanium, faux bone eller måske ædeltræ fra bæredygtige regnskove. Faget har også til formål at styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.


Fag faglige mål – fag specifikke mål:

På Håndværk og Design drejer det sig om, at få viden og indsigt i og omkring anvendte værktøjer og maskiner – deres specifikke benævnelse og hensigtsmæssige brug. Ligeledes værktøjets placering før og efter brug. På sigt vil der indgå lettere vedligeholdelse af skærende værktøj, samt korrekt opbevaring af samme. Der arbejdes med at få en indsigt og indblik i materialers sammensætning, brug og begrænsninger.

På langt sigt at kunne gennemskue delprocesser i designprocessen – (ide - skitse – proces – produkt – evaluering) – og på kort sigt kunne løse simple problemstillinger i forbindelse med fremstilling af artefakter på værkstedet, hvor der lægges en gennemgående vinkel på egen formåen og kunnen set i forhold til de aftalte opgaver.

Der vil altid være fokus på den personlige sikkerhed ved anvendelse af maskiner, værktøj og materialer, samt hensynet til de medstuderendes sikkerhed.

Ydermere arbejdes der med at finde elevens passion/interesseområde ved at åbne værkstedet op og give mulighed for en afprøvning af forskellige maskiner og en eksperimentering med værktøjer og materialer eleven ikke har kendskab til på forhånd.

Bærende elementer for undervisningen af eleven er blandt andet mesterlære, stilladsering og relations kompetence.

Siden er sidst opdateret 21. september 2018