Køkken

Formål: at eleven opnår faglige, personlige og sociale kompetencer på Køkkenlinjen, således at eleven efter endt forløb er erhvervsegnet til at indgå i en fødevareproduktion.

Indhold:

Der veksles mellem praksis og teori, dog mest praksis.

Om mandagen er eleverne delt op i 3 grupper, hvor en gruppe handler ind og laver økonomi. Den anden gruppe varetager hygiejne og Egenkontrol og den tredje gruppe bager grovboller samt sælger i cafeen.

Over middag er der en ”fordybelses time”, hvor forskellige emner bliver taget op (hygiejne og ernæring). Der indgår også studieture / virksomhedsbesøg samt selv valgte frokostretter.

Om tirsdagen producerer eleverne en sund ret, til salg i skolens café.  Eleverne skiftes til at bage, samt sælge i cafeen, både i 10-frikvarteret og til middag.

Dagen slutter altid med en evaluering af forløbet, hvor den enkelte og teamet får ros og ris. Eleven får mulighed for at opnå  hygiejnebevis ved at deltage i ”Alternativ hygiejneuddannelse” i et 3 dages internt kursus.