Mennesker & omsorg

Den unge opnår faglige, personlige og sociale kompetencer på linjen “Mennesker og omsorg”, således at den unge efter endt forløb er tættere på, at være egnet til at indgå i at arbejde med mennesker.

Formål: At kunne indgå i anden uddannelse efter endt STU.
Den unge opnår kompetencer i samarbejde med relevante praktiksteder.

Faglige kompetencer:

 • Indgå i madlavning

 • Deltage i indkøb

 • Igangsætte og indgå i motoriske aktiviteter og gåture

 • Tage initiativ til at igangsætte og deltage i lege og aktiviteter

 • Udføre lettere plejeopgaver

 • Generel hygiejne, herunder hygiejne forståelse og egenomsorg

 • Teori – f.eks. børns udvikling, ældres situation f.eks. demens og andre sygdomme, hvorfor er man på et plejehjem, børns og ældres adfærd – og ernæring

 • Etik

 • Regler og retningslinjer inden for de specifikke områder. Herunder tavshedspligt, underretninger og institutionernes egne formelle og uformelle retningslinjer 

Personlige kompetencer:

Der udarbejdes en personlig arbejdsprofil, hvoraf det vil fremgå hvilke personlige kompetencer den unge skal opnå. Herunder:

 • Deltage i uformelt samvær

 • Bevidsthed om egen fremtoning – påklædning, sprogbrug, opførsel og hygiejne

 • Være vedholdende til arbejdet er færdigt

 • Håndtere stress situationer

 • Arbejde selvstændigt

 • Mødestabilitet

Sociale kompetencer:

 • Evne at samarbejde. Herunder forståelse for vigtigheden af dette

 • Indgå på en arbejdsplads

 • Forstå betydningen af, at kunne tilsidesætte egne behov

Der vil kunne opnås point i OCN.

Siden er sidst opdateret 12. marts 2019