Musik

Der arbejdes hen mod at eleverne får kendskab til de musikalske genrer der udvikles gennem tiden, og at der skabes en forståelse for de forskellige instrumenter.

På musiklinjen arbejdes der inden for disse områder:

  • Musikteori

  • Musikhistorie

  • Musikalsk skabelse / musikproduktion / indspilning

  • Genrekendskab

  • Sammenspil

  • Individuel instrumentlære

  • Opførsel af musik / optræden

  • Koncerter og museumsbesøg

Eleverne har mulighed for selv at medvirke til, at kommer med ideer og emner som de selv ønsker at fordybe sig i – dette har medvirket til ture ud af huset, med f.eks. ”børnehave tourné”.
Optræden rundt omkring i landet og indspilning i et rigtigt musikstudie, med deres egne selvkomponeret sange.

Der sigtes mod at eleverne får ejerskab af de musikalske produkter, der arbejdes med i undervisningen. Der lægges stor vægt på muligheden i at berøre så mange forskellige instrumenter som muligt.