OCN

Elever på CSU-Slagelse får mulighed for at få OCN-læringsbeviser.

Open College Network også kaldet OCN er en metode til at give dig et gyldigt kompetencebevis på den viden og læring, som du tilegner sig gennem undervisningen på vores STU.

Men der kan også være tale om den læring, som du allerede har med dig fra din tidligere skolegang og fra dit private liv i form af dine faglige og sociale kompetencer.

Formålet er at sikre et troværdigt bevis på din læring og kompetencer.

Et OCN-læringsbevis kan bruges til at søge arbejde, praktik, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende.

Med OCN-metoden kan du få dokumenteret din læring eller kompetencer - også de små skridt i hverdagen. Læringsbeviset samler og dokumenterer dine færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.