Praktik

Praktik og STU

Individuel praktik

Stort set alle elever kommer i praktik, i forbindelse med STU på CSU.

Praktikken er en obligatorisk del af et STU forløb, og du skal have helt særlige grunde til ikke at indgå i kortere, eller længere praktik forløb.

Praktik i forbindelse med STU kan enten være få - eller flere dage om ugen, i en kortere eller længere periode. Praktikken kan også strække sig over hele uger, i kortere eller længere tid.

Praktikken er et samarbejde mellem dig, din vejleder og en arbejdsplads. Dine ønsker varetages i så høj grad som det er muligt, og kun fantasien sættes grænser.

Arbejdspladsen kan være privat, offentlig eller indenfor beskyttet beskæftigelse som f.eks. VASAC. 

Under praktikperioden bliver du tilknyttet en kontaktperson på arbejdspladsen, samtidig med at vejlederen fra STU kommer på jævnlige besøg, og er i løbende telefonisk kontakt med arbejdspladsen og dig.

Der evalueres undervejs, og praktikken afsluttes også altid med en evaluering.

Praktikken kan have mange formål. Måske har du lyst til, at afprøve et bestemt fag, en særlig opgave eller arbejdsområde, som du har erfaringer med fra dit stamhold.

Det kan også handle om, at turde bevæge sig ud i nye områder, og møde nye mennesker.

Praktikken kan også være mere arbejdsafprøvende. Hvor længe kan du arbejde, hvor mange og hvilke opgaver er passende for dig, hvordan går det med det sociale fællesskab på arbejdspladsen, og lære at forstå, hvilken arbejdspladskultur, der gør sig gældende.

Alle praktikker på CSU er individuelt tilrettelagt med dig i centrum.

CSU står for alt vedr. forsikringer, arbejdstøj og hjælper med transport.