Praktik

Praktik og STU

Stort set alle elever kommer i praktik, i forbindelse med STU på CSU.

Praktikken er en obligatorisk del af et STU forløb, og der skal helt særlige grunde til ikke at indgå i kortere, eller længere praktik forløb.

Praktik i forbindelse med STU kan enten være få - eller flere dage om ugen, i en kortere eller længere periode. Praktikken kan også strække sig over hele uger, i kortere eller længere tid.

Praktikken er et samarbejde mellem eleven, vejlederen og en arbejdsplads. Elevens ønsker varetages i så høj grad som det er muligt, og kun fantasien sættes grænser.

Arbejdspladen kan være privat, offentlig eller indenfor beskyttet beskæftigelse som fx VASAC. 

Under praktikperioden bliver eleven tilknyttet en kontaktperson på arbejdspladsen, samtidig med at vejlederen fra CSU kommer på jævnlige besøg, og er i løbende telefonisk kontakt med arbejdspladsen.

Der evalueres undervejs, og praktikken afsluttes også altid med en evaluering.

Praktikken kan have mange formål. Måske har eleven lyst til, at afprøve et bestemt fag, en særlig opgave eller arbejdsområde.

Det kan også handle om, at turde bevæge sig ud i nye områder, og møde nye mennesker.

Praktikken kan også være mere arbejdsafprøvende. Hvor længe kan man arbejde, hvor mange og hvilke opgaver er passende, hvordan går det med det sociale fællesskab på arbejdspladsen, og forstår eleven hvilken arbejdspladskultur der gør sig gældende.

Alle praktikker på CSU, er individuelt tilrettelagt, med eleven i centrum.

CSU står for alt vedr. forsikringer, arbejdstøj og transport.