Praktikforberedende undervisning

På dit stamhold vil der være praktikforberedende undervisning. Undervisningen er organiseret som virksomhedsbesøg og som fællespraktik. 
Formålet er:

  • At du bliver forberedt på at komme i praktik på egen hånd.

  • At du får så meget arbejdspraktik som muligt under din uddannelse.
  • At du trænes i mange forskellige arbejdsopgaver sammen med dine kammerater og lærere.

Praktikken fungerer ved, at du er i praktik med dit stamhold på en offentlig eller privat virksomhed, hvor du afprøver mange forskellige arbejdsopgaver. Praktikkerne skifter jævnligt i løbet af året.
Du vil opleve, at der er mange arbejdsopgaver, som du faktisk sagtens kan udføre – og som du måske ikke havde tænkt på før.
Du vil typisk have praktikforberedende undervisning 3-4 timer om ugen.

 

Siden er sidst opdateret 1. marts 2021