STU ASK

ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation.

ASK henvender sig til unge med:

 • Primært kommunikationsvanskeligheder
 • Multible funktionsnedsættelser

 • Særlige Kommunikationsbehov

 • Meget lidt eller intet verbalt sprog

ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation:

 • Alternativ og supplerende kommunikation handler om alt det, der hjælper mennesker til, at kommunikere og forstå hinanden. Det at blive forstået og hørt

 • Alternativ og supplerende kommunikation er alle de måder man kan kommunikere på

 • Vi brænder for at kommunikere, så i ASK arbejder vi med alle de mulige og umulige måder der er at kommunikere på

 • I ASK arbejder vi med mimik, kropssprog, sansning, blikudpegning, blikretning, hjemmelavede tegn, Tegn Til Tale, Kommunikationshjælpemidler, Ipad, foto, talemaskiner og forskellige kommunikationsredskaber som Podd, MyTalk o.lign

 • I ASK arbejder vi med det at kunne træffe valg

 • I ASK arbejder vi både individuelt og i grupper, da vi tror på at al udvikling foregår i fællesskabet og relationen

 • Vi er alle individuelle mennesker, og har brug for fællesskabet for at kunne udvikle os