STU stamhold

Når du går på STU, så er du fast tilknyttet et stamhold. Lærerne på dit stamhold er også dem, der sammen med dig og UU laver din uddannelsesplan og ved afslutningen af din STU skriver dit kompetencepapir. Teamet har tæt kontakt til dig gennem hele din STU, og du kan altid henvende dig til dem.

Undervisningen på stamholdet tilpasses altid din uddannelsesplan og kan fx indeholde undervisning i:

 • Kendskab til personlige styrker og udfordringer.
 • Indkøb, personlig husholdnings økonomi og pengekendskab.
 • Hygiejne.
 • Madlavning, kost og motion.
 • Botræning.
 • Læsning, skrivning og regning
 • Ordblindeundervisning.
 • Seksualitet, kæreste og parforhold.
 • Samfundslære.
 • Digital dannelse.
 • Religion og tro, moral og etik.
 • Studieture til virksomheder, natur, kultur- og samfundsinstitutioner.

Temaerne i stamholdsundervisningen indrettes også altid i forhold til dine kompetencer og udfordringer og din motivation for at lære nyt.
Vi ses af og til på tværs af stamholdene til fælles aktiviteter som fx til fester, sportsbegivenheder, festivaler, elevrådsarrangementer og studieture.

I pauserne og fritiden er der altid masser af muligheder for at være sammen med dine kammerater på tværs af hold.