Uge Sex

I STUen på CSU-Slagelse deltager vi i ”Uge sex”

Uge sex er på trods af sin titel, ikke en uge der kun handler om sex. Denne uge er også dedikeret til undervisning om samfundet og de problematikker som vores moderne samfund er præget af.

”Sex og samfund”, som er tovholdere på undervisningen, laver en masse forløb, der har til opgave, at oplyse børn og unge om deres rettigheder, men også om de ting, som kan være svære at navigere i.

Der undervises bl.a. i retten til at sætte grænser, online opførsel og de lovmæssige rammer for, hvad man må dele og følelser, som for nogle kan være svære at håndtere.

Ugen handler også om seksualitet, men denne del handler ikke kun om sex. Hensigten er, at give de unge en mulighed for at passe bedre på sig selv, og være bevidste om hvad deres seksualitet indebærer.

Uge sex handler for os om, at give de unge mennesker et bedre fundament til at passe på dem selv i fremtiden.